HAWAI-ANA


Uniformly Accelerated Rectilinear Motion
Hawai-Ana/ how much?

Hawai-Ana/ how much?

Hawai-Ana/ Sounds good

Hawai-Ana/ Sounds good

Hawai-Ana/ Open the door sweetie

Hawai-Ana/ Open the door sweetie

Hawai-Ana / if you can call me

Hawai-Ana / if you can call me

Hawai-Ana/ Waiting for me

Hawai-Ana/ Waiting for me

Hawai- Ana / remembering my old skate

Hawai- Ana / remembering my old skate

Hawai-Ana/ get yourself

Hawai-Ana/ get yourself

Hawai-Ana/old green men who look at me after the wall

Hawai-Ana/old green men who look at me after the wall

HAWAI-ANA We could hear the distant sounds of seals at midnight

HAWAI-ANA We could hear the distant sounds of seals at midnight

(Fuente: hawai-ana)

HAWAI-ANA Mimetic 

HAWAI-ANA Mimetic 

Licencia de Creative Commons
HAWAI-ANA by hawai-ana is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.